Polityka Prywatności

Targ

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO TARG CATERING 

Witamy na stronie Serwisu Internetowego TargCatering udostępnianego pod adresem https://targcatering.pl/ , za pomocą którego Klient serwisu ma możliwość zamówienia dostawy zestawu posiłków cateringu dietetycznego w ramach poszczególnych diet oferowanych przez właściciela Diety Pudełkowe spółka komandytowa, 93-149 Łódź, Mazurska 44/46 lok 118, NIP: 729-274-09-53; REGON: 520318432: KRS:0000930090.

Polityka prywatności określa zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego www.TargCatering.pl, w tym podstawy prawne, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w TargCatering plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

1 INFORMACJE OGÓLE
Dane osobowe, które pozyskuje TargCatering, to:
imię i nazwisko,
telefon,
adres mailowy,
adres dostawy,
dane dotyczące płatności.
Pozyskiwanie danych osobowych w firmie TargCatering odbywa się za pomocą następujących kanałów:
telefonicznie ( 511 080 277 )
mailowo (catering@TargCatering.pl),
za pośrednictwem strony (https://targcatering.pl/ ; https://targcatering.pl/zamowienie/#/ ),
za pośrednictwem Facebooka (https://www.facebook.com/Targcatering ).
Użytkownik może w każdej chwili, nieodpłatnie uzyskać informacje na temat swoich danych, które są u nas zapisane, a także skorzystać ze swojego prawa do korekty, blokady lub usunięcia swoich danych- przetwarzanych w celach marketingowych- zgłaszając to PISEMNIE za pośrednictwem:
SMS na numer: 511 080 277
MAILA na firmową skrzynkę:  catering@TargCatering.pl;
Administratorem danych osobowych jest firma SUVIBOX JAKUB MĘTEL z siedzibą w Eufeminowie przy ul. Eufeminów 3 ; NIP: 7282312500; REGON: 100360729. Inspektor danych: JAKUB MĘTEL
2 CEL POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe wymienione w §1 pkt. 1 pozyskiwane są w celach:
kontaktu z Klientem (konsultacja dietetyczna, przyjęcie zamówienia),
przyjęcia i przetworzenia płatności,
dostarczenia zamówienia do Klienta,
Pozyskane dane osobowe niezbędne do realizacji umowy jest dokonanie płatności. W tym celu korzystamy z usług firm:
Pay-U

(https://www.payu.pl/bezpieczenstwo-uzytkownikow;https://www.payu.pl/polityka-cookies)

T-Pay (https://tpay.com/bezpieczenstwo)
Zgody marketingowe Klienta są potrzebne w celu przedstawienia oferty na przedłużenie diety i przesyłanie drogą sms-ową ofert specjalnych, w szczególności zniżek i nowych diet. Klient może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu danych osobowych do celów marketingowych. Aby to zrobić wystarczy zawiadomienie w formie tekstowej na dane kontaktowe firmy wymienione w §1.
Dane osobowe Użytkowników są udostępniane osobom trzecim w następujących przypadkach:
gdy jest to dozwolone przepisami,
gdy jest to niezbędne do realizacji umowy,
gdy jest to niezbędne do zrealizowania celów marketingowych,
lub w razie uprzedniej zgody Klienta.
Użytkownik może w każdej chwili, nieodpłatnie uzyskać informacje na temat swoich danych, które są u nas zapisane, a także skorzystać ze swojego prawa do korekty, blokady lub usunięcia swoich danych- zgłaszając to PISEMNIE za pośrednictwem:
SMS na numer: 511 080 277
MAILA na firmową skrzynkę: catering@TargCatering.pl

3 PRAWA UŻYTKOWNIKÓW
Prawo do cofnięcia zgody (art. 7 ust. 3 RODO) – Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił właścicielowi TargCatering.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) – Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw w oparciu o jego prawnie uzasadniony szczególny interes.
Prawo do usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) jeżeli Użytkownik:
dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę,
wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych,
dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu właściciela TargCatering podlega,
dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
Właściciel TargCatering może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku któremu podlega TargCatering. Dotyczy to w szczególności danych osobowych niezbędnych do rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu Internetowego TargCatering.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) – Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych
gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych,
gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania,
gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych, na czas niezbędny do ustalenia czy ma miejsce szczególnie uzasadniony interes prawny Użytkowania, przeważający nad interesem prawnym Administratora,
Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO.) – Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza jego dane osobowe, a jeśli tak, Użytkownik ma prawo:
uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
uzyskać informacje o celach, zakresie i sposobie przetwarzania danych, o odbiorcach danych, planowanym okresie przechowywania danych oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
uzyskać kopię swoich danych osobowych.
Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) – Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe.
Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) – Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie administratora danych osobowych.
Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

4 PLIKI COOKIE
Serwis Internetowy TargCatering.pl korzysta z pików cookie. Akceptowanie plików cookie jest warunkiem umożliwiającym korzystanie z Serwisu Internetowego. Jeżeli jednak Użytkownik zablokuje stosowanie ciasteczek, nasza strona internetowa będzie działać w oparciu o ograniczone funkcje. Więcej informacji o ciasteczkach :

Po co są ciasteczka?

W ramach remarketingu właściciel TargCatering korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują na naszej stronie pliki cookie. Są to następujące firmy:
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; https://www.google.com/intl/no/policies/technologies/ads/
Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; https://www.facebook.com/about/privacy

5 GOOGLE ANALYTICS
Nasza strona internetowa (TargCatering.pl) wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów www – Google Analytics firmy Google Inc.
Google (Universal) Analytics stosuje metody umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez Użytkownika. Google gromadzi informacje od najprostszych (np. język ojczysty Użytkownika) po złożone (np. często odwiedzane strony w celu dopasowania reklam do preferencji). Informacje o gromadzonych informacjach (sposobie i celu) można znaleźć pod adresem:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl; https://privacy.google.com/intl/pl/your-data.html

Pozyskane w ten sposób informacje wykorzystujemy między innymi, np. do przygotowywania kampanii reklamowych bądź dopasowywania ofert do Klientów.
6 INFORMACJE KOŃCOWE
Polityka Prywatności Serwisu Internetowego TargCatering może ulec zmianie, o czym właściciel TargCatering niezwłocznie poinformuje Użytkowników.
Pytania Użytkowników związane z Polityką Prywatności Serwisu Internetowego TargCatering prosimy kierować na adres: catering@TargCatering.pl

Już JEST!

Wybór Menu

Już możecie wybierać tylko te dania które należą  do waszych ulubionych.
Dieta z wyborem menu już w Targ Catering!

Kontakt


511 080 277

catering@targcatering.pl

Copyright © 2024 Wild Cat Inc. All Rights Reserved.

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO TARGCATERING 

Witamy na stronie Serwisu Internetowego TargCatering udostępnianego pod adresem https://targcatering.pl/ , za pomocą którego Klient serwisu ma możliwość zamówienia dostawy zestawu posiłków cateringu dietetycznego w ramach poszczególnych diet oferowanych przez właściciela DIETY PUDEŁKOWE Sp z o.o., z siedzibą 93-149 Łódź, ul. Mazurska 44/46 lok.118; NIP: 729-274-09-53; REGON: 520318432: KRS:0000930090.

Polityka prywatności określa zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego www.TargCatering.pl, w tym podstawy prawne, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w TargCatering plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

1 INFORMACJE OGÓLE
Dane osobowe, które pozyskuje TargCatering, to:
imię i nazwisko,
telefon,
adres mailowy,
adres dostawy,
dane dotyczące płatności.
Pozyskiwanie danych osobowych w firmie TargCatering odbywa się za pomocą następujących kanałów:
telefonicznie ( 511 080 277 )
mailowo (catering@TargCatering.pl),
za pośrednictwem strony (https://targcatering.pl/ ; https://targcatering.pl/zamowienie/#/ ),
za pośrednictwem Facebooka (https://www.facebook.com/Targcatering ).
Użytkownik może w każdej chwili, nieodpłatnie uzyskać informacje na temat swoich danych, które są u nas zapisane, a także skorzystać ze swojego prawa do korekty, blokady lub usunięcia swoich danych- przetwarzanych w celach marketingowych- zgłaszając to PISEMNIE za pośrednictwem:
SMS na numer: 511 080 277 
MAILA na firmową skrzynkę:  catering@TargCatering.pl; 
Administratorem danych osobowych jest firma SUVIBOX JAKUB MĘTEL z siedzibą w Eufeminowie przy ul. Eufeminów 3 ; NIP: 7282312500; REGON: 100360729. Inspektor danych: JAKUB MĘTEL
2 CEL POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe wymienione w §1 pkt. 1 pozyskiwane są w celach:
kontaktu z Klientem (konsultacja dietetyczna, przyjęcie zamówienia),
przyjęcia i przetworzenia płatności,
dostarczenia zamówienia do Klienta,
Pozyskane dane osobowe niezbędne do realizacji umowy jest dokonanie płatności. W tym celu korzystamy z usług firm:
Pay-U

(https://www.payu.pl/bezpieczenstwo-uzytkownikow;https://www.payu.pl/polityka-cookies)

T-Pay (https://tpay.com/bezpieczenstwo)
Zgody marketingowe Klienta są potrzebne w celu przedstawienia oferty na przedłużenie diety i przesyłanie drogą sms-ową ofert specjalnych, w szczególności zniżek i nowych diet. Klient może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu danych osobowych do celów marketingowych. Aby to zrobić wystarczy zawiadomienie w formie tekstowej na dane kontaktowe firmy wymienione w §1.
Dane osobowe Użytkowników są udostępniane osobom trzecim w następujących przypadkach:
gdy jest to dozwolone przepisami,
gdy jest to niezbędne do realizacji umowy,
gdy jest to niezbędne do zrealizowania celów marketingowych,
lub w razie uprzedniej zgody Klienta.
Użytkownik może w każdej chwili, nieodpłatnie uzyskać informacje na temat swoich danych, które są u nas zapisane, a także skorzystać ze swojego prawa do korekty, blokady lub usunięcia swoich danych- zgłaszając to PISEMNIE za pośrednictwem:
SMS na numer: 511 080 277 
MAILA na firmową skrzynkę: catering@TargCatering.pl

3 PRAWA UŻYTKOWNIKÓW
Prawo do cofnięcia zgody (art. 7 ust. 3 RODO) – Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił właścicielowi TargCatering.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) – Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw w oparciu o jego prawnie uzasadniony szczególny interes.
Prawo do usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) jeżeli Użytkownik:
dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę,
wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych,
dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu właściciela TargCatering podlega,
dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
Właściciel TargCatering może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku któremu podlega TargCatering. Dotyczy to w szczególności danych osobowych niezbędnych do rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu Internetowego TargCatering.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) – Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych
gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych,
gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania,
gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych, na czas niezbędny do ustalenia czy ma miejsce szczególnie uzasadniony interes prawny Użytkowania, przeważający nad interesem prawnym Administratora,
Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO.) – Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza jego dane osobowe, a jeśli tak, Użytkownik ma prawo:
uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
uzyskać informacje o celach, zakresie i sposobie przetwarzania danych, o odbiorcach danych, planowanym okresie przechowywania danych oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
uzyskać kopię swoich danych osobowych.
Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) – Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe.
Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) – Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie administratora danych osobowych.
Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

4 PLIKI COOKIE
Serwis Internetowy TargCatering.pl korzysta z pików cookie. Akceptowanie plików cookie jest warunkiem umożliwiającym korzystanie z Serwisu Internetowego. Jeżeli jednak Użytkownik zablokuje stosowanie ciasteczek, nasza strona internetowa będzie działać w oparciu o ograniczone funkcje. Więcej informacji o ciasteczkach :

Po co są ciasteczka?

W ramach remarketingu właściciel TargCatering korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują na naszej stronie pliki cookie. Są to następujące firmy:
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; https://www.google.com/intl/no/policies/technologies/ads/
Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; https://www.facebook.com/about/privacy

5 GOOGLE ANALYTICS
Nasza strona internetowa (TargCatering.pl) wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów www – Google Analytics firmy Google Inc.
Google (Universal) Analytics stosuje metody umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez Użytkownika. Google gromadzi informacje od najprostszych (np. język ojczysty Użytkownika) po złożone (np. często odwiedzane strony w celu dopasowania reklam do preferencji). Informacje o gromadzonych informacjach (sposobie i celu) można znaleźć pod adresem:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl; https://privacy.google.com/intl/pl/your-data.html

Pozyskane w ten sposób informacje wykorzystujemy między innymi, np. do przygotowywania kampanii reklamowych bądź dopasowywania ofert do Klientów.
6 INFORMACJE KOŃCOWE
Polityka Prywatności Serwisu Internetowego TargCatering może ulec zmianie, o czym właściciel TargCatering niezwłocznie poinformuje Użytkowników.
Pytania Użytkowników związane z Polityką Prywatności Serwisu Internetowego TargCatering prosimy kierować na adres: catering@TargCatering.pl

Już jest!

Wybór Menu

Już możecie wybierać tylko te dania które należą  do waszych ulubionych.
Dieta z wyborem menu już w Targ Catering!

Kontakt


511 080 277

catering@targcatering.pl

Copyright © 2024 Wild Cat Inc. All Rights Reserved.